Päevahoid

Päevahoid tegutseb üsna samamoodi nagu tavaline lasteaed. Meil on kindel päevakava ja tegelused, me käime õues ning meil on tekkimas oma traditsioonid.

Igapäevategevuses aitame personaalse lähenemise kaudu lapsel õppida viisakust, hoolivust, kannatlikkust, üksteisega arvestamist, asjade jagamist ning arendame lapse käelisi oskusi, liikumist-tantsimist, muusika-rütmitaju, tähelepanu- ja kuulamisoskust. 

Lähtuvalt lapsevanema soovidest on lastel võimalik meie juures olla 5, 3 või 2 päeval nädalas. Päevahoid on avatud E - R kell 7.30 - 17.30.

Hinnakirja leiad siit.