Kuidas olla edukas tööjõuturul
Prindi
 
 

TASUTA KURSUS ANNAB PRAKTILISI NÄPUNÄITEID JA OSKUSI TULEMUSLIKUKS TÖÖOTSIMISEKS

KELLELE: Kursusele on oodatud:
· gümnaasiumi lõpuklasside õpilased, üliõpilased, lastega kodus olevad emad jt hetkel tööturul mitteaktiivsed inimesed
· töötavad inimesed, kes soovivad töökohta vahetada või kellel tuleb peatse töökaotuse tõttu uus töökoht otsida

EESMÄRGID: Kursuse tulemusena teavad osalejad:
· millised on eduka tööotsimise eeldused
· milline on tööotsingu protsess ja põhilised infokanalid
· mida peaks CV ja kaaskirja koostamisel silmas pidama
· kuidas käituda tööintervjuul
Videotagasisidega rollimängude abil saavad osalejad analüüsida oma tugevaid ja nõrku külgi, mis aitab suurendada enesekindlust ning parandada endast positiivse mulje loomise oskust. Keraamilise eseme valmistamisel omandatavad uued oskused loovad eduelamust ja positiivseid emotsioone ning maandavad stressi.

MILLAL: Kursus toimub 7., 14. ja 21. novembril Kohila Koolituskeskuses.

KUIDAS: Kursuse maht on kokku 12 akadeemilist tundi, millest 8 tundi moodustab koolitus ning 4 tundi on kavandatud keraamilise eseme valmistamiseks. Grupi suuruseks on kuni 15 inimest. Kursus toimub loengu, arutelu, rühmatöö, iseseisva töö ja praktilise harjutamise vormis.

KOOLITAJAD: Kursuse läbiviijaks on Ave Kala (Saku Õlletehase AS, personalidirektor), keraamilise eseme valmistamist juhendab Merike Hallik.


REGISTREERUMINE: kuni 5. novembrini Kohila Koolituskeskuse tel: 48 33 887

                                või e-mail: info@tohisoo.edu.ee
 

 
 
  Teiemeie OÜ *  Viljandi mnt. 9 *  Kohila *  Raplamaa *  79804 *  tel: 53 817 726 *  info@teiemeie.ee